BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Tag - Ford GT

13 stycznia 2015

Nowy Ford GT

Na sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym w De­tro­it Ford zwró­cił uwagę ca­łe­go świa­ta mo­to­ry­za­cyj­ne­go i za­pre­zen­to­wał naj­now­sze su­per­au­to: model GT.