BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Tag - McLaren P1 GTR

25 lutego 2015

McLaren P1 GTR

Mamy coś dla mul­ti­mi­lio­ne­rów, któ­rzy w wolny week­end lubią po­sza­leć na torze wy­jąt­ko­wo moc­nym i ory­gi­nal­nym autem. Oto ra­so­wa wer­sja McLa­re­na P1. Coupe prze­szło ku­ra­cję od­chu­dza­ją­cą i jest na­pa­ko­wa­ne tech­no­lo­gią....