BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Tag - xDrive

16 lutego 2015

BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe

Ze­sta­wie­nie wy­obraź­ni in­ży­nie­rów Al­pi­ny z mocą BMW M6 mu­sia­ło dać nie­sa­mo­wi­ty efekt. Po­dwój­nie do­ła­do­wa­na V-ósem­ka spod maski czte­ro­drzwio­we­go coupe stała się jesz­cze moc­niej­sza. Co wię­cej, mo­dy­fi­ka­cje nie ogra­ni­czy­ły się wy­łącz­nie...