BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Tag - Le Mans Special Edition

22 stycznia 2015

McLaren 650S Le Mans Special Edition

McLa­ren ujaw­nił zdję­cia mo­de­lu 650S Le Mans Spe­cial Edi­tion. Sa­mo­chód zo­stał przy­go­to­wa­ny przez dział MSO zaj­mu­ją­cy się nie­co­dzien­ny­mi kre­acja­mi mo­de­li tej marki.